Általános szerződési feltételek

Az Akciós-Utak Online Utazási Iroda Kft., 2112 Veresegyház, Fő út 30.

Cégjegyzékszám:        13-09-167543

Engedélyszám:           U-001519

mint utazásközvetítői utazási ügynökség, jó nevű, megbízható utazási irodák termékeinek engedélyezett értékesítője.

A kiválasztott utazást megrendelheti és megvásárolhatja a mi cégünknél ugyanazon az áron, mint amelyen az utazásszervező iroda kínálja.

Jelen szerződés alapján az Akciós-Utak Online Utazási Iroda Kft. létrehozza az utazási iroda és az ügyfelek mint fogyasztók közötti utazási szerződést, az ügyfelek által igényelt szolgáltatásokra ügyelve.

Az Akciós-Utak Online Utazási Iroda Kft. e körben a megbízottra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Jelen szerződés az ügyfél részéről történő elfogadással jön létre.

 

Megrendelés:

A weboldal minden látogatója korlátlan mennyiségű ajánlatkérést küldhet. A megrendelés pillanatában az irodának nincs információja arról, hogy az adott utazás szabad-e, tehát értékesíthető-e az ügyfél részére. Az ajánlat elfogadása után, a megrendelést követően az Akciós-Utak Online Utazási Iroda Kft. lefoglalja az utazást az utazásszervező irodánál. Kivéve, ha az utas az online rendszeren foglal. Ez esetben az ott elfogadott feltételek vonatkoznak rá. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az Akciós-Utak Online Utazási Iroda Kft. kapcsolatba lép az ügyféllel és megállapodik vele a további teendőkről.

 

A sikeres foglalás után előzetesen egyeztetett módon elküldi az utazási szerződést az utas részére, valamint a szükséges utastájékoztatót, mely tartalmazza az utazás kifizetésének módját és idejét.

Az Akciós-Utak Online Utazási Iroda Kft. által megadott fizetési határidő be nem tartása miatt az utazás meghiúsulásának okáért cégünk nem vállal felelősséget.

 

A szerződés megszűnésének feltételei (storno feltételek):

- Az előleg kifizetéséig vagy az ügyfél és az utazási iroda között létrejött utazási szerződés aláírásáig jogkövetkezmény nélkül.

- Az utazási szerződés létrejöttét követően az ügyfél az illetékes utazási iroda szerződési feltételei szerint, illetve a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jogosult elállni, illetve az utazási szerződés rendelkezéseit módosítani.

- A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szolgáltatás nyújtására vonatkozik.

- A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés távollévők között létrejött szerződésnek minősül, amely egyben az ügyfél mint fogyasztó részére nyújtott írásbeli tájékoztató.